20150213

Fifty Shades of Grey (read Opinions)


Imorgon kommer jag som många andra fara och se Fifty Shades of Grey, jag är inte så där super exalterad mestadels för att jag inte riktigt har fattat tycke för böckerna. Jag går mest för att en kompis till mig verkligen vill gå och för att vara helt ärlig så är jag nyfiken på hur filmen blev.

Orsaken till varför jag haft så svårt att fatta tycke för FSOG är mestadels för att det skrivna språket är så dåligt. Första gången jag läste boken, läste jag den på svenska och då det kunde vara möjligt att att de svenska översättarna hade gjort ett dåligt jobb (även om det inte var så troligt) blev detta motbevisat när jag lyssnade (ja, LYSSNADE, Ljudböcker people) på den igen den här veckan. Jag insåg att det inte var bara den svenska verisionen som hade dålig skrift då det var lika dålig skrift i den eng verisionen. Och som en person som har svenska som modersmål så måste jag säga att det måste vara rätt så dåligt om även jag kan upptäcka det.
Jag påstår inte på något sätt att jag kunde ha gjort ett bättre jobb, men jag finner det rätt så ledsamt att något som detta har blivit ett sånt fenomen.

Jag googlade om böckerna för att ta reda på hur detta hade gått till och vad jag kom fram till var att först och främst så var jag inte ensam om att tycka att böckerna hade dålig skrift, i princip varenda kritiker sade samma sak. Och för det andra, (detta var inte så förvånande då jag "såg" många likheter med denna saga medan jag läste boken) var att FSOG var ursprungligen en fan fiction av Twilight. För er som inte vet vad fan fiction är, så är det berättelser om redan existerande karaktärer från böcker/filmer som är skrivna av fans.
Så I det stora hela, Anastasia Steele är Isabella Swan och Christian Grey är Edward Cullen i en annan dimension.
Och om du som jag, har läst Twilight Sagan, så är det rätt så uppenbart, då man lätt kan se likheter mellan karaktärerna och då inte bara till huvudkaraktärerna utan också till andra karaktärer.
Nu kan det vara så att du frågar dig själv hur en sådan här bok kan bli publicerad. Det är faktiskt mycket enkelt, författaren E.L. James betalade med egna pengar för att få den publicerad. Det finns alltså hemsidor där man kan lägga upp sin berättelse och sedan betala en summa för att få den i bokformat.

Nu är det ju så att jag inte bara ska spy galla över den här boken för den har några ljusglimtar också.
Vad jag gillade mest med berättelsen är karaktärerna, och då främst Christian Grey och inte för att han är snygg och rik. Utan för att han är en intressan och komplicerad karaktär, han är väl utvecklad och har ett stark förflutet som håller läsaren intresserad. Ana är på sitt eget sätt rätt så intressan och om man jämför henne med Bella så är hon mycket bättre. I första boken dock är hon rätt så irriterande men på samma gång så ser jag henne som en stark karaktär, och detta kommer verkligen fram i andra boken där hon berättar för Christian om hennes egentliga åsikter.
Och jag gillar verkligen Kate, för att ja, hon är VERKLIGEN en stark kvinna.
Berättelsen i sig är inte heller dålig, den är både rolig och intressan.

Låt oss nu prata om BDSM. Jag har läst mycket om detta, då många har kritiserat detta då de säger att detta är inte alls hur ett BDSM förhållande ser ut i verkliga livet.
Personligen har jag ingen erfarenhet av detta så jag kan inte riktigt uttala mig, men jag har läst andra böcker om BDSM förhållanden som verkar mer trovärdiga.
Och jag håller med om att "BDSM förhållandet" i FSOG lutar mer åt misshandel och sexuella övergrepp.
I vissa delar av boken så ser jag verkligen Christian som en sadist, han tycker om att misshandla Ana för mycket för att det skall ses som hälsosamt. Han är ett kontrollfreak och hand humörsvängningar kan vara rent ut sagt farliga.På ett sätt så kan han vara presenterad som en mördare, men istället är han presenterad som bokens tragiska hjälte som behöver räddas.

Jag kan förställa mig nu att ni funderar över varför jag ens läser dessa böcker och sanning är att jag inte ens har läst ut hela triologin. Jag slutade läsa efter att jag hade kommit halvvägs i andra boken mestadels för att den dåliga skriften irriterade mig för mycket.
Nu har jag dock beslutat mig för att lyssna mig igenom hela trilogin mest för att jag är nyfiken på Christians bakhistoria. Det är lättare att lyssna på dom, då jag inte behöver koncentrera mig för mycket på skriften, även om jag tänker på det nu och då.

Mina förhoppningar av filmen är att den är bättre än boken, det där är första gången jag nånsin sagt något sådan men ja, jag hoppas att den ÄR bättre än boken. Och på ett sätt så tror jag att den är det då det är professionella manusförfattare som har skrivit den. Och jag hoppas verkligen att vi slipper lyssna på Anas Holy Crap/Shit/Fuck var och varannan mening och att vi slipper se hennes splitade personligheter (Den inre gudinnan och det undermedvetna). Istället kommer vi att få se ett bra framträdande som berättar berättelsen i ett bättre ljus.

Och en sak till, jag kan inte för mitt liv fatta varför just denna boken blev så här populär när det finns massor av andra böcker i samma genre som är SÅ mycket bättre..?
____________________________________________________________________________________________________________________________

Tomorrow I as many others will go and see Fifty Shades of Grey, I am not that super excited mostly because I had a hard time liking the books. I'm mostly going with a friend of mine who really wants to go and well to be honest, I am curious to see how the film turned out..

The reason why I had a hard time to really like FSOG is mostly because of the bad written language throughout the book(s). I read the book at first in Swedish and as it would have been possible for the swe translators to fuck up (even though it wasn't likely) this was made untrue when I listened (yes, LISTENED, Audiobooks people) to it again this week, I realised that it wasn't just in the Swedish version, but the written language in the eng version was really bad as well. And as a person whose mother tongue is Swedish and not English, I must say that it must be pretty bad if even I can detect it.
I do not in any way state that I'd do a better job, but I find it a bit sad that a book like this became such a phenomenon.

I did a google search on the books to find out more how this came to be and what I found out was that firstly I wasn't alone in realizing that it was poorly written, almost every critic said it. And secondly, (this wasn't really surprising because I "saw" a lot of resemblance to this saga when I was reading the book.) was that FSOG is originally a fan fiction of Twilight. For you who do not know what a fan fiction is, it's a story about already existing book/movie characters written by fans.
So practically Anastasia Steele is Isabella Swan and Christian Grey is Edward Cullen in a different dimension. 
And if you as me, have read the Twilight saga. it's really easy to see the recemblance not only to the main characters but also to the other characters in the book.
Now you may ask how it came to be how this kind of book got published. Well it's actually pretty simple, the author E.L. James paid for them to be published. There are websites that allow you to put up your stories and then also make them into a book for a price.

Now I am not just going to hate about this book because it does have some good stuff too.
What I like about the story is mostly the characters, that is to say Christian Grey not bc he's handsome and rich. But because he's a complicated and interesting character, he is well developed and has a strong back story that keeps the readers interested. Ana is in her own way kind of interesting and if you compare her to Bella, she is far better. In the first book tho, she is quite annoying, but at the same time I do see her as a strong character, and that really comes forth in the second book, when she really tells Chrisitan everything that she's been holding in.
And I really do like Kate, beacuse well she IS a strong woman.
The story itself isn't that bad either, it is funny and interesting.

Now let's talk about BDSM. I have read a lot of critics about this part, mostly about it being wrong and it does not come close to the real deal. That is to say what BDSM is actually about IRL.
Personally, I have no experience in this so I can't really say, but I have read other BDSM novels, that seems far more accurate than FSOG.
And I do agree that the "BDSM" in FSOG leans more towards abuse and sexual assault. In some part of the book I really do think of Christian as a sadist, he enjoys abuseing Ana way too much, to be healthy. He is a control freak and his mood swings can be dangerous. In a way he could be portrayed as a serial killer, but in this book he's portrayed as the tragic hero who needs saving.

I guess you may now be wondering why I even read these books and the truth is I haven't actually even finished the whole trilogy. I stopped reading it when I was about half way through the second book mostly because the written language annoyed me so much.
But I have now decided to listen to the whole trilogy mostly because I am curious about Christians back story. It is easier to listen to it because then I don't really have to concentrate too much on the language, even though it surfaces from time to time.

What I am hoping of the movie is that it will be better than the book, that is the first time I've ever said such a thing, but yes, I do hope that it WILL be better than the book. And in some way I do believe it will, because the script is written by professionals. And I really hope that we don't have to listen to Anas "Holy crap/shit/fuck" every other sentence and that we don't have to see her split personalities (The inner goddess and The subconscious). Instead, we will see a great performance that will play out this interesting story in a better light.

 And one more thing, I cannot see how this particular book became so popular when there are so many other books of the same genre that are SO much better..?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...