20121016

Money Money Money

Äntligen har jag fått mitt beslut om studiestöd/bostadsbidrag och studielån - allt blev beviljat men nu måste jag vänta tills den 4de november för att få pengarna också...
Det känns lite jobbigt då jag knappt har några alls på kontot... men det ordnar sig väl hoppas jag...

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Finally I got my decision on student / housing allowances and student loan - everyone of them will be granted, but now I have to wait until the 4th of November
before I get the money...

It feels a little dicey when I barely have any at the bankaccount ... but it will work out, I hope ...

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...